top of page

Våra tjänster

Kollegor arbetar tillsammans

KONSULTTJÄNSTER

Väsentlighetsanalys

Hållbarhetsstrategi

Implementering

Ung kvinna Brainstorming

UTBILDNING

Föreläsningar

Utbildningspaket

Workshops

Arbetsmöte

INTERIMTJÄNSTER

Företagsledning
 
Hållbarhetschef


 

Affärsmöte

STYRELSETJÄNSTER

Styrelseuppdrag
 
Extern rådgivning

 

Såhär gör du

BOKA KOSTNADSFRI INTRODUKTION

Vårt första möte handlar om att matcha behov och skapa tillit till varandra.

Ni är experterna på verksamheten. Vi stöttar med vår kompetens för att ni ska nå era mål

 

Boka en tid som passar dig direkt i kalendern.

VÄLJ TJÄNST OCH OMFATTNING

Utifrån era behov och önskemål får ni förslag på upplägg som syftar till att stötta er hållbarhetsresa.

 

Det kan vara allt från en enstaka föreläsning till processledning från start till implementerad verklighet. 

Tillsammans skapar vi en lustfylld, effektiv och bestående förflyttning mot era mål.

STARTA HÅLLBARHETSRESAN

Grattis! 

 

Ditt ledarskap och mod är avgörande för långsiktig framgång.

Lita på din förmåga att skapa den framtid du önskar, för ditt företag och för samhället ni verkar i.

Nu kör vi!

3
bottom of page